Augias Flex in de markt als spin-off van JEX

12 juli 2021 | Nieuws

De uitzendmarkt in Nederland is onderhevig aan sterke veranderingen en ontwikkelingen. Samen met de sterke Nederlandse economie zorgt dit voor veel druk op het personeelsbeleid van bedrijven, waarin de flexmarkt een grote rol speelt.  

De markt heeft behoefte aan sterke innovaties en technologische integraties om efficiëntere personeelsinvulling mogelijk te maken, tezamen met een lagere kostenstructuur. Veel uitzendbureaus in Nederland hebben een mooie klantendatabase en omzet, maar niet de technologische tools om aan de veranderende vraag te voldoen, hun marges en volumes te vergroten en daarmee hun onderneming te laten groeien. Daar ontstaat voor Augias Flex een kans: met een stevig gevulde oorlogskas en een goed managementteam, in combinatie met technologische oplossingen, kan Augias Flex uitzendbureaus overnemen, consolideren en laten groeien. Met een hoge rentabiliteit.   

De CEO van JEX Technology Group, Nick Hillebrand, zei er het volgende over: 

‘De markt vraagt steeds meer om consolidatie en lagere kostenstructuren. Flex is groot in Nederland, maar inefficiënt. Met JEX bieden wij dit al de eerste vorm van consolidatie door uitzendondernemers samen te laten werken via de centrale marktplaats. Wij maken daarmee stappen die onze concurrentie niet kan volgen, maar de markt is veel groter en biedt veel meer kansen. Waar wij in de originele plannen een eigen overname divisie voor JEX hadden, hebben wij nu besloten deze los in de markt te zetten als onafhankelijke spin-off. Met het ervaren management op deze spin-off en met volle technologische ondersteuning van JEX kan Augias Flex de concurrentie achter zich laten zoals JEX dit ook heeft gedaan en zal blijven doen. De spin-off geeft focus aan het team van Augias zonder dat de interne dreiging blijft dat JEX meer aandacht geeft aan R&D van hoofdproducten en daarmee minder gelden overblijven voor de overname divisie. Zo kunnen beide merken op volle kracht blijven groeien en ontwikkelen.’ 

Hillebrand denkt met een solide investering snel het verschil te kunnen maken. ‘Met deze spin-off willen we daarom vers kapitaal ophalen waardoor de nieuwe en bestaande aandeelhouders sterk profiteren, zonder enige verwatering, van de sneller ingeslagen weg. Met de sterke oorlogskas vanuit het verse kapitaal kan alles in een stroomversnelling gezet worden, zodat wij binnen een relatief korte periode, van maximaal vier jaar, een top 50 speler zijn. Dat wij dit uiterst serieus nemen komt tot uiting in het feit dat wij een zeer professioneel team ter beschikking stellen aan Augias en dat zowel COO Jeroen van Rossum, als ik, als adviseurs zullen optreden. Hierdoor zullen we uitzendbureaus tot de leiders van morgen ontwikkelen.’

Ook COO Jeroen van Rossum heeft vertrouwen in deze spin-off. ‘Als ik naar de markt kijk, geloof ik dat er een kanteling op komst is. De verdringing en concurrentie op de flexmarkt is enorm, en wordt door de corona-crisis alleen maar versterkt. In de nabije toekomst kan dat alleen maar een schifting opleveren: volgens mij is er een spreekwoordelijk bloedbad op komst, waarin de sterke spelers gaan overleven en de rest achterblijft met lege handen. En ik durf de voorspelling wel aan dat het de grote(re) partijen en de nichepartijen zullen zijn, die daaruit als winnaars overblijven. Ik wil graag meedoen met die winnaars, en voor de JEX Technology Group een stuk van de taart claimen. Ik denk echt dat we de kennis in huis hebben om uitzendpartijen met potentie te laten excelleren in de komende jaren.’  

Van Rossum ziet kansen in de synergie met de andere labels van JTG. ‘Met de JEX Technology Group spelen we met onze softwareoplossingen al een rol van betekenis in de markt. Door deze spin-off uit te rollen naast onze bestaande labels, kunnen we een winnende tak creëren voor JEX, waarin het beste van wat we kunnen bij elkaar komt. Als we sturen op goede volumes, hoge winstgevendheid en verstandige marges, kunnen we onder de vlag Augias gezonde uitzendbureaus een voorsprong geven en de winstgevendheid van de totale JTG een boost geven.’  

Ook Kees van Dorp, investeerder in JEX Technology Group en de nieuwe CFO van Augias Flex, is laaiend enthousiast over de spin-off en de focus die daarmee aan de overnamekandidaten kan worden gegeven. ‘We spreken via JEX al enorm veel uitzendondernemers, waarmee we de lat kunnen leggen van veel potentie tot minder potentie. Met onze uitgebreide kennis van de uitzendmarkt, zijn we daarmee in staat om precies die bureaus te selecteren waar we kansen in zien en waar we synergie kunnen realiseren. Met de systemen van JEX zijn we in staat om de kostprijs te verlagen. Ook zullen we de focus leggen op activiteiten die extra omzet genereren en de marge verbeteren, wat uiteindelijk de aandeelhouderswaarde zal verhogen. Dat, samen met een jaarlijks dividend, is bij uitstek een goede propositie voor aandeelhouders.’